בינואר 2000 קיבל בר-זהר מידי נשיא בולגריה סטויאנוב את  התואר ,"אביר מדארה" .